ดนตรีช่วยจัดการกับอารมณ์ของเราได้อย่างไร

ดนตรีช่วยจัดการกับอารมณ์ของเราได้อย่างไร

นอกเหนือจากความบันเทิงแล้ว ดนตรียังส่งผลดีต่อผู้ฟังมากมายหลายอย่าง โดยเฉพาะการส่งผลลึกซึ้งต่ออารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ เรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยปลอบประโลมขัดเกลาความรู้สึกของมนุษย์อย่างเราๆได้ดีทีเดียว ซึ่งดนตรียังมีความสำคัญในการจัดการกับอารมรืความรู้สึกในด้านต่างๆของเราดังต่อไปนี้ค่ะ

ปลดปล่อยอารมณ์เครียด ดนตรีสามารถที่จะช่วยปลดปล่อยมวลพลังอารมร์ที่ไม่ดีออก สามารถที่จะช่วยบรรเทาอารมณ์รุนแรงหรืออารมณ์ที่อึดอัดอัดอั้น การที่เราได้ฟังเพลงที่สอดคล้องกับความรู้สึกของเรานั้นจะทำให้เราได้สำรวจอารมณ์ของตัวเราเองได้ชัดเจน และสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้ สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อเราต้องรับมือกับอารมณ์ที่ยากจะแสดงออกมาเป็นคำพูดได้ 

การควบคุมอามณ์ ดนตรีประเภทต่างๆสามารถที่จะกระตุ้นอารมณืต่างๆที่แตกต่างกันได้ เพลงที่มีจังหวะสนุกสนานจะสามารถปรับปรุงอารมณ์ และปรับระดับพลังงานเราได้ ในขณะที่เพลงช้า และมีความไพเราะจะสามารถเพิ่มความผ่อนคลาย ช่วยให้จิตใจสงบมากขึ้น โยหากเราเลือกฟังเพลงที่มีความสอดคล้องกับสภาวะอารมณ์ที่ต้องการ เราจะสามารถจัดการกับอารมณืของตัวเราเองได้ดีมากขึ้น 

ช่วยเพิ่มโฟกัสมากขึ้น การฟังเพลง การฟังดนตรีสามารถช่วยให้เรามีสมาธิ สามารถช่วยให้เราเบี่ยงเบนความสนใจมากขึ้น การมีส่วนร่วมในการฟังเพลงสามารถดึงความสนใจจากความคิดและความรู้สึกด้านลบ การมีส่วนร่วมในกระบวนการฟังเพลงสามารถดึงความสนใจอกจากอารมณ์ที่วิตกกังวล หรือดึงเราให้ออกจากห้วงสถานการณ์ที่ตึงเครียดได้ 

เพิ่มการเชื่อมต่อกับผู้คน ดนตรีมีความสามารถพิเศษในการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างผู้คน ซึ่งสามารถเพิ่มพูนสุขภาพวะทางอารมณืได้อย่างมาก เพิ่มความเพลิดเพลินร่วมกันขณะฟังเพลง วงดนตรีหรือแนวเพลงบางอย่างสามารถเสริมสร้างความรู้สึกที่ดีขึ้น และสามารถลดความรู้สึกเหงา อ้างว้าง โดดเดี่ยวได้ 

บำบัดอารมณ์ สำหรับดนตรีบำบัดก็เป็นอีกศาสตร์อีกแขนงของดนตรี มีจุดโดดเด่นในเรื่องของการตอบสนองความต้องการทางด้านอารมณ์ การรับรู้ และสังคคมของแต่ละบุคคล ผ่านการสร้างสรรค์ ร้องเพลง เคลื่อนไหว แต่ละคนสามารถที่จะสำรวจความรู้สึกของตัวเอง สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทางด้านอารมณ์ และพัฒนาความรู้สึกของตนเองให้แข็งแกร่งขึ้นอีกด้วย

การฝึกสติ การฟังดนตรี การฟังเพลง หากฟังอย่างตั้งใจ มีความจดจ่อในเพลง การฟังอย่างตั้งใจนี้สามารถเป็นรูปแบบหนึ่งในการทำสมาธิ เป็นการฝึกสมาธิ ส่งเสริมให้มีสติ สมาธิ ส่งเสริมการับรู้โดยที่ไม่หล่องลอยปลอยใจไปกับการฟังเพลง แม้ว่าจะเป็นการฟังเพลงก็สามารถก่อเกิดสติสมาธิได้มากมายทีเดียว 

#บันเทิง #หูฟัง #เครื่องดนตรี