ประโยชน์ของการฟังเพลง

ประโยชน์ของการฟังเพลง

การฟังเพลงนั้นนอกเหนือจากเสียงเพลงที่ช่วยให้เราเพลิดเพลินแล้ว การฟังเพลงยังมีประโยชน์มากมายทั้งสุขภาพจิต และด้านร่างกาย ซึ่งสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงนั้นททางเว็บไซต์ก็ได้มีประโยชนืของการฟังเพลงมาฝากกันค่ะ 

ช่วยปรับอารมณ์ ดนตรีสามารถกระตุ้นการปลดปล่อยโดพามีน ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกเพลิดเพลินและมีความสุข จะสังเกตได้ว่าคนที่ฟังเพลงิทุกคนจะรู้สึกเพลิดเพลินและมีความสุข 

ลดความเครียดและความวิตกกังวล การฟังเพลงในจังหวะช้า โดยเฉพาะการฟังเพลงคลาสสิก สามารถช่วยลดระดับของฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลได้ ทำให้ดนตรีเป็นเครื่องมือที่มีประสสิทธิภาพในการช่วยจัดการความเครียดเละลดความวิตกกังวลได้มากทีเดียว

ช่วยให้ร่างกายเหนื่อยน้อยลง ดนตรีสามารถให้กิจกรรมทางกายมีการเหนื่อยน้อยลง และช่วยให้เกิดความสนุกสยนานมากยิ่งขขึ้น ทำให้อารมร์มีความนิ่งมากขึ้น นอกจากนี้เสียงเพลงยังสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยการกำหนดจังหวะของการออกกำลังกายอีกด้วย

การเรียนรู้และความจำ ดนตรีนั้นสามารถที่จะช่วยปรับประสิทธิภาพของหน่วยความจำ จังหวะ ทำนองของดรตรีสามารถที่จะช่วยให้กระบวนการเรียนรู้ดีขึ้น และสามารถเพิ่มระดับความจำสิ่งต่างๆได้ 

ปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับ การฟังเพลงที่สงบเงียบสามารถช่วยให้มีการหลับที่เร็วขึ้น และสามารถช่วยปรับคุณภาพในการนอนโดยภาพรวมได้ดีขึ้น 

การช่วยลดความเจ็บปวด  ดนตรีมีประสิทฺธิภาพในการจัดการกับความเจ็บปวด สามารถใช้เป็นสิ่งที่ช่วยเบี่ยงเบนความสนใจจากความเจ็บปวดและลดความรู้สึกการไม่สบายได้ อีกทั้งยังช่วยให้จิตใจ และร่างกายผ่อนคลายได้อีกด้วย 

เพิ่มประสิทธิภาพการรับรู้ ดนตรีช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการรับรู้ เช่น การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ ดนตรีประเภทต่างๆ สามารถกระตุ้นส่วนต่างๆ ของสมองได้ซึ่งจะทำให้การทำงานของสมองดีขึ้น 

การแสดงอารมณ์ ดนตรีช่วยให้ผู้คนแสดงอารมณ์และรับมือกับภาวะอารมร์ได้ดีขึ้น และดนตรีสามารถที่จะช่วยปรับอารมณ์ได้อย่างดีมากในช่วงที่มีเหตุการณ์ที่ยากลลำบากมากระทบอารมณ์

การเชื่อมต่อทางสังคม การเข้ารร่วมกิจกรรมความบันเทิง การไปฟังเพลง ฟังดนตรีนั้น สามารถที่จะส่งเสริมความรู้สึกของชชุมชนและการเป็นส่วนหนึ่งชองกลุ่มคน หรือกลุ่มสังคม ทำให้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการสร้างความผูกพันธ์ทางสังคมและการเอาใจใส่ 

การใช้ดนตรีเพื่อการบำบัด ประโยชน์ที่ทรงคุณค่าอีกอย่างหนึ่งของดนตรี หรือเสียงเพลิงนั่นคือการบำบัด โดยพลังของดนตรีนั้นสามารถช่วยลดความเสี่ยงสมองเสื่อม และช่วยลดความเสี่ยงของภาวะสุขภาพจิตอีกด้วย  เรียกได้ว่าเสียงดนตรีและเพลงนั้นไม่ใช่เป็นแค่คลื่นความถี่เท่านั้นแต่ยังเป็นคลื่นความสุข ช่วยบำบัดช่วยลดความเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิตต่างๆได้อีกด้วย 

#สาระ #ดนตรี #การฟังเพลง