ขั้นตอนการฝึกร้องเพลง ตั้งเเต่เริ่มต้น สำหรับผู้เริ่มต้นจนสามารถร้องเพลงได้

ขั้นตอนการฝึกร้องเพลง ตั้งเเต่เริ่มต้น สำหรับผู้เริ่มต้นจนสามารถร้องเพลงได้

สำหรับคนที่สนใจในการร้องเพลง มีความรักในการร้องเพลง และมีความสนใจในการฝึกฝนเพิ่มพูนทักษะในการร้องเพลงนั้นก็สามารถฝึกได้ ขึ้นอยู่กับความตั้งใจ ความมุ่งมั่น และรวมถึงการฝึกตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ 

การประเมิน ขั้นตอนแรกสุดของการร้องเพลงคือการประเมินเสียงร้อง การเข้าใจเสียงร้องของตัวเอง เพราะเสียงร้องของทุกคนนั้นย่อมมีความแตกต่างกัน ทุกคนจะมีเสียงเป็นเอกลักษณืเป็นของตัวเอง และมีช่วงเสียงที่แตกต่างกัน 

โดยช่วงสียงที่พบบ่อยที่สุดคือ Sopranoม Mezzo – Soprano, Contralto Tenor, Baritone และ Bass โดยพยายามหาช่วงของเสียงตัวเองโดยการร้องเพลง ไปพร้อมกับเปียโนหรือคีย์บอร์ด หรือใช้แอพสมาร์ทโฟนสำหรับการช่วยร้องเพลงก็ได้

การวอร์มอัพ การร้องเพลงก็เช่นเดียวกับการออกกำลังกายอื่นๆ โดยการร้องเพลงจำเป็นต้องมีการวอร์มอัพ เริ่มต้นด้วยการฝึกการหายใจง่ายๆ จากนั้นก็ฝึกฮัมเพลงและค่อยๆขยับไปที่เสียงสระ โดยวิธีนี้จะช่วยผ่อนคลายเส้นเสียง และเตรียมพร้อมสำหรับการร้องเพลง 

การหายใจ การร้องเพลงที่ดีเริ่มต้นจากการควบคุมลมหายใจที่ดี ซึ่งรวมถึงความสามารถในการรับอากาศให้เพียงพออย่างรวดเร็วก่อนที่จะเริ่มร้อง โดยความสามารถในการจับเข้าและปล่อยในลักษณะที่ควบคุมได้ โดยผู้เริ่มต้นหลายคนมักจะหายใจแบบตื้นๆซึ่งไม่ช่วยหายใจเพียงพอสำหรับการร้องเพลง โดยสามารถปรับปรุงการหายใจได้โดยการฝึก เช่นการหายใจด้วยกระบังลม 

ระดับเสียง ในการร้องเพลงให้ดีมีคุณภาพเสียงที่ดีนั้น การร้องเพลงที่มีทำนองร่วมด้วยเป็นสิ่งที่สำคัญมาก โดยทำนองจะต้องไม่สูงเกินไป ไม่ต่ำเกินไป ทำนองต้องพอดี โดยคุณสามารถที่จะฝึกฝนโดยการเล่นโน้ตบนเปียโน และพยายามที่จะจับคู่เสียงของคุณ 

โทนเสียง โดทนเสียงคือคุณภาพและสีของเสียงของเราเอง สิ่งสำคัญคือเราต้องมีน้ำเสียงที่ไพเราะ เสียงต้องไม่เนิบนาบ หายใจไม่ทั่วท้อง หรือเสียงแหลมเกินไป การฝึกออกเสียงจึงสามารถช่วยปรับปรุงน้ำเสียงของเราให้ร่าฟัง และมีความไพเราะขึ้น 

การใช้ถ้อยคำและการออกเสียง การใช้ถ้อยคำที่ดีเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจสิ่งที่คุณกำลังร้องหรือสื่อสารออกไป โดยการให้ความสำคัญกับความชัดเจนของพยัญชนะและสระที่กำลังร้องเพลง และบางครั้งแม้เป็นภาษาอื่น การใช้ถ้อยคำที่ดีสามารถช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจความรู้สึกที่ซ่อนในเพลงของเราได้ 

การฝึกฝน การร้องเพลงก็เหมือนกับทักษะอื่น ๆ การฝึกฝนจึงเป็นกุญแจที่สำคัญในการร้องเพลง โดยเริ่มจากเพลงที่ง่าย แล้วค่อยๆขยับไปสู่ท่อนเพลงที่มีความซับซ้อนขึ้นนั่นเอง 

#ดนตรี #สาระ #การร้องเพลง