บอกความเชื่อมโยงระหว่างดนตรีกับการตอบสนองทางอารมณ์

บอกความเชื่อมโยงระหว่างดนตรีกับการตอบสนองทางอารมณ์

ความเชื่อโยงกับการตอบสนองทางด้านอารมณ์นั้นค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อน ลึกซึ้ง และมีหลากหลายยแง่มุม โดยดนตรีนั้นมีความสามารถอย่างลึกซึ้งในการที่จะดึงอารมณ์ต่างๆของผู้ฟังออกมา 

ไม่ว่าจะเป็นความสุข ความตื่นเต้น ไปจนถึงความเศร้า การเชื่อมโยงเหล่านี้เป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ รวมไปถึงประสบกาณณืทางวัฒนธรรม ความทรงจำส่วนตัวของแต่ละคน โคร้างทางดนตรี และรวมไปถึงการตอบสนองทางสรีรวิทยาด้วยนั่นเอง และทางเว็บไซต์ก็ได้รวบวมความเชื่อมโยงทางด้านต่าง ๆ ระหว่างดนตรีกับการตอบสนองทางอารมณณืต่างๆมาฝากกันค่ะ

ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมและความทรงจำส่วนตัว ภูมิหลังทางวัฒนธรรม และประสบการณ์ของชีวิตแต่ละคนนั้นมีบทบาทที่สำคัญในการตอบสนองทางด้านอารมร์ต่อดนตรี เพลง หรือสไตล์ดนตรีบางอย่างสามารถเชื่อมโยงเหตุการณื ช่วงเวลา หรือประสบการณ์ชีวิตของคนๆหนึ่งได้ 

ดังนั้นเมื่อเราฟังเพลง อาจจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดความทรงจพเดิมกลีบมา และทำให้เกิดอารมร์ที่เกี่ยวข้องกับความทรงจำเหล่านั้น อาทิ เพลงที่กำลังเล่นในช่วงเหตุการณ์ที่มีความสุขในชีวิตของใครบางคน อาจทำให้รู้สึกสนุกสนานหรือคิดถึงได้เมื่อได้ยินอีกครั้ง 

โครงสร้างของดนตรี โครงสร้างของดนตรีมีผลอย่างมากกับอารมร์ของเรา ไม่ว่าจะเป็นจังหวะ ทำนอง ความกลมกลืน และเนื้อร้องของเพลงสามารถกระตุ้นการตอบสนองทางอารมร์ได้ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น จังหวะเร็ว และคีย์หลักอาจจะทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นและมีความสุข ในขณะที่จังหวะช้าๆ และคีย์รองอาจจะทำให้เราเกิดความรู้สึกที่เศร้าหรือสงบลงได้ 

การตอบสนองทางสรีรวิทยา ดนตรีมีผลกระทบโดยตรงต่อสรีรวิทยาของเรา สามารถส่งผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต และการหลังโอร์โมนต่างๆ อาทิ อาหารหนาวสั่น หรือ ขนลุก

การตีความ การตีความตามการรับรู้ของดนตรียังมีบทบาทในอารมร์ที่เรารู้สึกอีกด้วย สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับวิธีที่เรารับรู้และตีความเพลงที่เราฟัง รวมถึงอารมร์ที่เราเชื่อว่าเพลงกำลังสื่อสารอะไรออกมา เมื่ออารมรณ์ที่เรารับรู้ในดนตรีสอดคล้องกับสภาวะทางอารมณ์ของเรา มันจะสามารถยกระดับประสบการณ์ทางอารมณ์ของเราให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

ประบบประสาทแบบกระจกเงา  สำหรับในบริบทของดนตรีนั้น เซลล์ประสาทเหล่านี้อาจจะตอบสนองต่ออารมณ์ที่แสดงออกมาในรูปแบบของดนตรี ซึ่งนำไปสู่การตอบสนองทางอารมณ์ที่เข้าอกเข้าใจของผู้ฟัง 

และถึงแม้ว่าดนตรีและอารมณ์จะเชื่อมโยงกันเป็นอย่างดี แต่สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าความสัมพันธ์นี้สามารถเป็นแบบเฉพาะบุคคลได้ โดยผู้คนสามารถตอบสนองต่อดนตรีชิ้นเดียวกันได้แตกต่างกันไปตามประสบการณ์0ของแต่ละคน การรับรู้ และรวมถึงการตอบสนองทางสรีรวิทยาที่ไม่เหมือนใครนั่นเอง 

#สาระ #เสียงเพลง #ดนตรี