บทบาท ความสำคัญของของดนตรีในสถานศึกษา

ทบาท ความสำคัญของของดนตรีในสถานศึกษา

อย่างที่หลายคนรู้กันว่าดนตรีนั้นให้ทั้งความบันเทิง ความเพลินเพลิน ขัดเกลาจิตใจ รวมถึงมีประโยชน์ในชีวิตหลายด้าน รวมไปถึงประโยชน์ในส่วนของสถานศึกษาอีกด้วย เรียกได้ว่ามีความสำคัญในหลากหลายอย่างในด้านการศึกษาอย่างมากทีเดียว และเพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของดนตรีต่อในระบบของสถานศึกษาทางเว็บไซต์ก็ได้มีประเด็นสำคัญของตนตรีต่อสถานศึกษามาฝากกันค่ะ 

ช่วยเพิ่มความสามารถในการรับรู้ ดนตรีนั้นเป็นเครื่องมือชั้นดีในการส่งสารความรู้หลายอย่าง โดยเฉพาะความรู้ที่เข้าใจได้ยาก อาทิ การใช้ดนตรีในการส่งเสริมความเข้าใจทางด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ รวมไปถึงสาขาวิชาที่ยาก โดยการมีส่วนร่วมในดนตรีนั้นมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางด้านการจดจำ ความสนใจ การจดจำรูปแบบ และรวมถึงการประมวลผลด้วยนั่นเอง 

การพัฒนาทางด้านสังคม อารมณ์ ดนตรีนั้นสามารถช่วยให้นักเรียนแสดงออก และเข้าใจอารมณ์ของตัวเอง รวมถึงอารมณ์ของผู้อื่น เป็นเวทีสำหรับการแสดงออกของแต่ละบุคคล และสามารถส่งเสริมความรู้สึกของตัวตน การมีส่วนร่วมการการแสดงของกลุ่ม เช่น วงดนตรีของโรงเรียน หรือนักร้องประสานเสียง โดยสามารถช่วยนักเรียนพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมได้ เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกัน 

แรงจูงใจในการมีส่วนร่วม ชั้นเรียนดรตรีมีกจะมีมวลพลังงานที่มีชีวิตชีวา มีความสุข ซึ่งบรรยากาศแบบนี้จะสามารถช่วยเพิ่มให้นักเรียนมีส่วนร่วม และเพิ่มแรงจูงใจให้นักเรียน นอกจากนี้ยังสามารถช่วยปรับทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียน สถานศึกษาอีกด้วย นำไปสู่การอยากเรียนที่สูงขึ้น

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การเรียนดนตรี หรือการใช้ดนตรีมาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นการขับร้องเพลงแบบด้นสด การแต่งเพลงใหม่ ๆ หรือการใช้ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการใหม่ๆในการแสดงอารมร์ผ่านการร้องเพลง อีกทั้งดนตรีสามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นประโยชน์ในหลายด้านของชีวิต

ความมีระเบียบวินัยและความยืดหยุ่น การเรียนรู้ที่จะเล่นเครื่องดนตรี หรือการเรียนรู้ทฤษฎีด้านดนตรีให้มีความเชี่ยวชาญนั้นต้องใช้เวลา ความอดทน การฝึกฝน ความท้าทายเหล่านี้จะสอนทักษะที่มีค่าแก่ผู้เรียน เช่นในเรื่องของระเบียบวินัย ความอุตสาหะ 

การฝึกสติกและการผ่อนคายความเครียด ดนตรีสามารถใช้เป็นการบำบัดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโดยเป็นวิธีการผ่อนคลาย และบรรเทาความเครียด การเล่น การฟัง หรือการมีส่วนร่วมกับดนตรีสามารถช่วยให้นักเรียนจัดการกับความเครียดได้ และความวิตกกังวล และรวมไปถึงปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆ

#ข่าวสาร #ประเภทดนตรี #ดนตรี