ประโยชน์ของการฟังเพลงของคนในวัยต่าง ๆ

ประโยชน์ของการฟังเพลงของคนในวัยต่าง ๆ

การฟังเพลงนับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เรามีความสุข ผ่อนคลาย ทั้งด้านร่างกาย อารมร์ จิตใจ เรียกได้ว่าเป็นการใช้เวลาว่างที่มีประโยชน์อย่างมากทีเดียว 

และเพลงนั้นยังมีประโยชน์กับคนทุกเพศทุกวัยอย่างมากมายแบบที่เราคิดไม่ถึงกันเลยค่ะ เรียกได้ว่าเพลงนั้นมีแต่ประโยชน์ และมีประโยชน์กับทุกวัยเลยก็ว่าได้ และจะมีประโยชน์อย่างไรบ้าง ทางเว็บไซต์จะพาไปรบทราบประโยชน์พร้อมๆกันค่ะ 

วัยทารกและวัยเด็กหัดเดิน ดนตรีนั้นมีประโยชน์สามารถที่จะช่วยปลอบประโลมทารก และส่งเสริมความรู้สึกปลอดภัย และความมั่นคง โดยเพลงกล่อมเด็ก และเพลงที่เปิดคลอกล่อมเด็ก จะสามารถช่วยให้เด็กรู้สึกผ่อนคลาย แลช่วยให้การนอนนั้นเป็นการนอนที่มีคุณภาพ

พัฒนาการด้านความรู้ความเข้าใจ การที่เด็กมีส่วนร่วมกับดนตรีสามารถที่จะกระตุ้นพัฒนาการทางด้านสมองของทารกและวัยเตาะแตะ โดยพาะในด้านที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ด้านภา และความฉลาดทาด้านอารมณ์

ทักษะด้าน Moter Skills  เด็กเต้นรำ เด็กปรบมือตามเสียงเพลงสามารถช่วยให้เด็กมีการพัฒนาทักษะทางด้าน Moter Skills  และทกษะด้านการประสานงานอีกด้วย 

วัยเด็ก สำหรับเพลงนั้นมีประโยชน์กับเด็กในวัยนี้อย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาความจำ ความสนใจ แม้แต่ความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยหลาย ๆ แง่มุมของดนตรี เช่น จังหวะและสเกล สามารถช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจถึงแนวคิดต่างๆ เช่นเศษส่วนและรูปแบบ 

ทักษะทางด้านสังคม การมีส่วนร่วมในกลุ่มการฟังดนตรี เช่น คณะร้องเพลงประสานเสียง หรือวงดนตรี สามารถเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม และการสื่อสาร 

ทักษะทางด้านการแสดงออก ดนตรีสามารถเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสดงออกสำหรับเด็กได้ดีทีเดียว

วัยรุ่น ดนตรีหรือเพลงสามารถใช้ควบคุมอารมณ์ของวัยรุ่นได้ โดยเฉาะวัยรุ่นที่อยู่ในช่วงวัยที่เป็นวัยสับสนว้าวุ่น อีกทั้งยังสามารถใช้ดนตรีเพื่อเป็นการกำหนดอัตลักษณ์ความเป็นตัวของตัวเอง และสามารถภใช้ดนตรีเชื่อมต่อกับกลุ่มสังคมอื่นๆได้ 

นอกจากนั้นดนตรียังช่วยได้มากในเรื่องของการผ่อนคลายคลายความเครียด โดยดนตรีสามารถช่วยลดความวิตกกังวลและช่วยทำให้อารมณืดีขึ้น 

ผู้ใหญ่ ในวัยผู้ใหญ่นั้นเป็นวัยที่ยงคงต้องวุ่นวายกับงานและชีวิตส่วนตัว ดนตรีสามารถเป็นช่องทางสำคัญในการบรรเทาความเครียดได้อย่างดีทีเดียว

ดนตรียังช่วยในเรื่องของการรับข้อมูล ช่วยปรับความทรงจำให้ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยสร้างความผาสุขทางด้านอารมณ์ สร้างความผ่อนคลาย ลดความฟุ้งซ่าน และเป็นช่องทางในการปลดปล่อยความเครียดได้ดีทีเดียว 

ผู้สูงอายุ การฟังหรือการเล่นดนตรีสามารถช่วยกระตุ้นสมองและช่วยฟื้นฟูสุขภาพของสมอง สามารถชะลอการลุกลามของโรคทางปัญญา เช่น โรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อม 

#ดนตรี #สาระดนตรี #ข่าววงการเพลง