ต่อยอดอาชีพสร้างรายได้จากการชอบฟังเพลงเป็นชีวิตจิตใจ

ต่อยอดอาชีพสร้างรายได้จากการชอบฟังเพลงเป็นชีวิตจิตใจ

เชื่อว่าคนจำนวนไม่น้อยเลยที่เดียวที่มีความชอบในการฟังเพลง การฟังเพลงนอกจากจะมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยทำให้จิตใจเบิกบานผ่อนคลาย ช่วยให้มีอารมณ์ที่ดีขึ้น 

การชอบฟังเพลงยังสามารถที่จะต่อยอดไอเดียที่สร้างรายได้ได้อย่างมากมายอีกด้วย และใครที่สนใจที่อยากจะตอยอดจากความชอบในการฟังเพลง ทางเว็บไซต์ก็มีไอเดียที่สามารถต่อยอดจากความชอบในการฟังเพลงมาฝากกันค่ะ 

นักวิจารณ์ดนตรี / นักวิจารณ์เพลง เช่นเดียวกับวงการอื่นๆที่มีทั้งนักวิจารณ์ภาพยนตร์ วิจารณ์ภาพ การชอบฟังเพลงก็สามารถที่จะวิจารณ์เพลงได้เช่นกัน การมีประสบการณ์ความรู้ในการฟังเพลงจะสามารถวิจารณ์เพลงได้ โดยงานนั้นสามารถทได้หลากหลายรูปแบบ 

ไม่ว่าจะเป็นการเปิดช่องทางโซเชียลมีเดียวของตัวเอง หรือวิจารณ์เพลงให้กับผู้ว่าจ้างทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ บล็อก การมีความรู้เรื่องเพลงบวกกับการเขียนการสื่อสารที่ดีและเข้าใจเรื่องเพลงอย่างลึกซึ้งจะช่วยการเป็นนักวิจารณ์นั้นสำเร็จอย่างแน่นอน 

ที่ปรึกษาทางด้านดนตรี ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเพลงนั้นสามารถที่จะเป็นที่ปรึกษาทางด้านเพลง ทางด้านดนตรีได้ โดยลักษณะงานคือให้บริการเป็นที่ปนึกษาให้กะบธุรกิจต่าง ๆ ในการเลือกเพลงที่เหมาะสมเพื่อที่จะใช้เปิดในร้านค้า หรือเลือกเพลงสำหรับประกอบโฆษณา

นักดนตรี / นักร้องประกอบ การมีความชอบในการฟังเพลงอย่างเป็นชีวิตจิตใจทำให้มีความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ในการฟังเพลงที่มาก และองค์คความรู้ที่กล่าวมานี้สามารถที่จะต่อยอดในเรื่องของการเป็นนักร้องประกอบให้กับนักดนตรีท่านอื่น หรืออาจจะเป็นนักดนตรี หรือยังสามารถถึงขั้นแต่งเพลงเลยก็ว่าได้

นักบำบัดด้วยดนตรี ดนตรีบำบัดนั้นใช้ดนตรีเพื่อชวยให้ผู้คนมีการตอบสนองต่อความต้องการทางร่างกาย อารมณ์ การรับรู้ และสังคม ซึ่งหานำความรู้ในด้านนตรีที่มีอยู่แล้วนี้ไปปสมผสานบวกรวมกับความรู้ในด้านจิตวิยา และเทคนิคทางการบำบัดต่างๆ เราก็สามารถที่จะใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการใช้ดนตรีบำบัดผู้อื่นได้ 

ผู้ประสานงาน (งานวงการดนตรี) สำหรับการต่อยอดจากความรู้ด้านดนตรี ด้านเพลงจากคนที่ชอบฟังเพลงเป็นชีวิตจิตใจ ความสามารถดังกล่าวบวกกับความเป็นคนกล้าแสดงออก ทักษะการสื่อสาร จะสามารถเป็นผู้ประสานงานของวงการเพลงได้ โดยงานจะเป็นลักษณะของการค้นหาความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีใหม่ ๆ การปั้นนักร้อง หรือรวมถึงการเป็นผู้จัดการนักร้องนักดนตรี

Music Supervisor สำหรับสายงานนี้ก็สามารถต่อยอดมาจากการที่เราชอบฟังเพลงเป็นชีวิตจิตใจ เพราะความรู้ที่มีในการฟังเพลงอย่างยาวนาน จะสามารถช่วยจัดการดูแลเพลงที่มาพร้อมกับรายการทีวี ภาพยนตร์ และโฆษณา เลือกเพลงที่เข้ากับโทน หรือมู้ดของเนื้อหาได้ 

#หาเงิน #ข่าววงการเพลง #สาระดนตรี